עיצוב מוצרים מודפסים


עיצוב מקדם מכירות של כל חומר מודפס — עלונים, רולאפים, חוברות, קטלוגים. עימוד ועיצוב כתבי עת וספרים.

אנו עומדים בכל דרישות הקובץ הטיפוגרפי, כך שהעיצובים יתאימו להדפסה בכל בית דפוס.